Öğrenci Kabul

Sayın Veli, değerli Öğrenci ;

Size , öncelikle, “Yurdumuz yuvanız olsun.” demek istiyoruz. Kurumuza , Öğrenci kabulünde aşağıdaki adımlar sırasıyla takip edilmektedir.

 • 1.Öğrenci Velisi ve öğrenciye , Yurt binalarımız gezdirilerek ; Kurumun fiziki tüm şartları müşaade ettirilmektedir. Yurtlarımızın fiziki şartlarını memnuniyetle karşılayan , beğenen , öğrenci ve velisi , aşağıdaki 2. adıma alınır.
 • 2.Fiziki şartlarımızı beğenmiş olan öğrenci ve velisine , bir sunum dosyasıyla , Resmi Yönetmelik , Kurumsal prensiplerimiz ve işleyişe ait tüm işlemler arz edilir. Bunlara , birebir uygunluk sağlayacağına inanan öğrenci ve velisi , aşağıdaki Kayıt , adımına geçirilir.
 • 3.Kayıt adımında ; Yüz-yüze tanışma ve mülakatınızda , bizzat Yurt Müdürü tarafından , öğrenciniz , boş bir kontenjana değil , kendisinin , öğrenim hayatını destekleyecek , ruh ve beden sağlığını koruyacak , sosyal hayatını mutlu ve huzurlu kılacak uygun bir kontenjana , kesinlikle ve mutlak olarak yerleştirebilecekse , kaydına onay verilir.

Çocuğunuzun kurumumuza kabul ve kayıt işlemlerinin hızla ve eksiksiz olarak yapılabilmesi ve 2019 – 2020 öğrenim yılında , birlikte pek çok başarıya imza atmamıza imkan sağlayacak huzur ve güven ortamını,yine birlikte , el ele , gönül gönül’ e tesis ettirebilmemiz için , ön gördüğümüz bazı önemli hususları , sizlere hatırlatmak istiyoruz

 • 1. Öğrenci bilgi formunu eksiksiz doldurunuz.
 • 2. Kurum yönetmeliğini dikkatlice okuyup , açık görmediğiniz veya anlamakta zorluk çektiğiniz hususları , mülakatınız anında , doğrudan yurt Müdürümüzden sorunuz.
 • 3. 15 yıllık kurumsal tecrübelerimizin ışığında hazırlayıp , format haline getirdiğimiz , Müdürlüğümüzden olası taleplerinize ait hususları içeren dilekçeyi , doldurmanızı özellikle , tavsiye ederiz. Lütfen , diğer talep ve isteklerinizi yazılı olarak , Müdürlüğümüze , kayıt esnasında veya sonradan , ayrıca iletiniz . Böylelikle , resmi takip işlemini kurum olarak başlatacağımız gibi , sizi de taleplerinizle ilgili hususlarda ivedilikle bilgilendirme imkanını elde etmiş olacağız.
 • 4. Kurumumuza çocuğunuz ilgili gelen veya iletilen talimat ve taleplerin , tarafınızdan gönderilmiş olduğunun kontrolü için , şahsınızdan , imza beyannamesi almaktayız.Biliniz ki ; İkinci bir yazılı talimatınıza veya şahsi başvurunuza kadar ; imza beyannamesinde imzası bulunan velinin ( sizin ) dışınızda , hiç kimse kurumumuz tarafından öğrencinin veli veya vasisi olarak , kesinlikle muhatap kabul edilmeyecektir.

Biliniz ki , her türlü talep ve arzunuzu bizlerle paylaşmanızdan duyduğumuz mutluluk , bu kutsal mesleği ifa etmede en büyük güç kaynağımızdır.

Hangi şartlar altında olursa olsun , hangi yurt çatısı altında bulunursa bulunsun ,kızınızın , kızımız olduğunu ifade etmekten memnuniyet duyduğumuzu bildirir , 2017 – 2018 öğrenim yılında , sizin ve kızımızın artan başarılarının ,devamını dileriz.

Ögrenci Kabulünde Gerekli Evraklar

 • Nüfus Cüzdanı Örneğiniz
 • İkametgah Belgesi
 • Öğrenci olduğunuza dair okuldan veya kurs yonetiminden alacağınız belge.
 • Sağlık Durumunuzu ,Toplu yerde yaşama elverişli olduğuna dair doktor raporu.(Hükümet, belediye,yurt okul tabipliklerinden veya mediko – sosyal merkezinden )
 • Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil belgesi
 • 4 adet vesikalık